1.اینکه بعد از 11 سال شرایط مهیا شده که برم مشهد، اتفاق خوبیه، خیلی خوب... :)

2.تاحالا هواپیما سوار نشدم، ترس ندارم، ولی خب شما واسه محکم کاری دعا کنید سقوط نکنیم!!! :/

3.دعا تنها چیزیه که کنتور نداره، البته اگه کنتور هم داشت مرام حکم می کرد دعا گوی همه باشم! دعا می کنم...


من همیشه منتظر حال خوبم... حال خوبِ گول زنک و شیره مالیدن نه! حالِ خوبِ حقیقتا خوب!

و فکر کنم که داره میاد سراغم... :)