آخه یکی نیست به من بگه الان وقت خوندن چمدانِ بزرگ علویه؟!

با این حالت!!!

کم دلم پره از روزگار،

کم خودم به پوچی می رسم اینروزا،

نشستم اینم خوندم! دیگه شده نور علی نور :|


پ.ن:

یادتونه که؟!

اونموقع که این کتابا رسید به دستم ،وقت نداشتم بخونمشون!

الانم البته همچنان برنامه هام سر جاشه

ولی

امشب خودم یهو هوس کردم بشینم اینو بخونم که ...

اصلا یه حالی کرد منو :(