می گه :

آدامس های "بایودنت" را فقط با نام "بایودنت" خریداری کنید.

:|

واقعا درمورد شعور بیننده چه فکری می کنن که اینو میگن؟!

مثلا من می رم آدامس های بایودنت را با نام "شامپو سدر صحت" خریداری می کنم، آیا؟!؟! :|

جدی چی فک کردن که اینو می گن؟!؟ :|

:|