همین دوتا یادگاری+ شناختن یک عالمه آدم جدید+ تمام حسی که دارم+ تمام خاطره‌ها

می‌مونه اینجا، پیش خودم!
:)