"این پست رو لایک کنید

کسایی که لایک کردن رو فالو کنید"

در اینستا

برابر است با:

"وب خوبی داری به منم سر بزن"

در اینجا!

ینی شورشو در آوردن!

غرم میاد...

دلم می خواد گیر بدم به یه چیزی!

+

اما خب خودمونیم هیچی وبلاگ نمیشه... حتی همون کامنت کپی پیستی هاش,در حدیه که سرتکون می دی و می خندی !

ولی بقیه جاها حرص می دن نمی دونم چرا !!!