یه جا خونده بودم پرده ی نازک بین دونه های انار برای معده مفیدن؛

هم به هضم کمک می کنن

و هم اگه ریز ریز شن و قاطیِ خودِ دونه هایِ انار ریخته شن، باعث می شن اون طعمِ کمی تلخِ انار هم بهتر شه!

ازون به بعد من هر وقت انار می خوردم اون لایه ها رو هم قاطی انارم می ریختم

و

به باقی افراد خانواده هم پیشنهاد می دادم ولی اونا اصلا علاقه ای به میل کردن اون لایه ها نداشتن!

بعد من می رفتم اون لایه نازکای مالِ انارِ اونا رو هم می ریختم برا خودم! :))

بعد ازون تا چند وقت تو خانواده سوژه شده بودم و هی هر کی میوه پوست می کَند، بشقاب پوست میوه شو می داد به من ، می گفت : اینا واسه معده مفید نیست ؟!!!!

:|


الان دیگه یادشون رفته ، سوژه م نمی کنن!

ولی یهو یاد اونموقع افتادم اینطوری شدم :|

 :| :| :|