بعضی چیزا (و افراد حتی) انقدر بی مزه ان که هیچ واژه ای یارای توصیف بی مزگی شونو نداره!

بی نمک

مسخره

لوس

بی مزه

و...

هیچکدوم !

هیچکدوم اینا حق مطلب رو ادا نمی کنه!

به نظر من تنها واژه ای که قادر باشه اوج مسخرگی رو نشون بده، واژه ی " خُنُک" هستش!

دقیقا با همین تلفظ: khonok