البته بدون حضور کسی که به من توضیح دهد :|
خلاصه گفتم بگم که اگه استادان بافتنی اینجا متوجه شدن  که من به جای  یکی زیر ، یکی رو
ممکنه چار تا زیر دو تا رو رفته باشم :| به رو نیارن ;))))
یادم می رفت خب D:

دوران ابتدایی بافتنی با قلاب یاد گرفتم اونم فقط به شکل دایره !
هر دفعه هم که می بافتم امکان نداشت یکی نیاد به من بگه : " عهههههه! کلاه بافتی؟! چه قشنگ! یه کلاه هم برا من می بافی؟!
:|
ینی انقدر سفت می بافم که به جای دایره ، مخروط می شه :| :| :|
اصلا درست بشو هم نیست
ینی من هرچی هم زنجیره اضافی کردم این بازم شبیه کلاه شد!
فقط زنجیره ها باعث می شد کلاهه وارفته تر شه ، همین :|
:))))

خیلی دلم می خواست بتونم با میل بافتنی ببافم !
وقتی که 14،15 ساله بودم ،چند بار خانوم برادرم که می بافت نگاه کرده بودم به دستش !
یه چیزایی ازون موقع یادم مونده بود :)
:|
ینی موقع بافتن همین یه ذره (!) انواع و اقسام صدمات رو من به خودم وارد کردم :)))
زاویه ی میل رو نمی دونستم چه جوری بگیرم ، رِ به رِ می خورد تو صورتم ! :| :|
انگشت اشاره م هم یه تاول ریزی زده :|
دیگه نگم براتون دیگه... :/

خلاصه با تلاش بسیار و تحمل اون مشقات ، شد اینی که می بینید :)