شاید خیلی ها با صدای موذن زاده خاطره دارن و یه حس نوستالژی داره براشون

ولی من با صدای اذان آقاتی حالی به حالی میشم...

یازده سال پیش تو مشهد اذانی که تو حرم پخش می شد با همین صدا بود...