باز هم...

هی نشدن ، هی نشدن، هی نشدن،...

این،

تو رو به جایی می رسونه که از شدن هم می ترسی...

. عارفه .
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان