باید بتونم!

باید پاشم بند کفشامو سفت کنم و راه بیفتم و به دونه دونه دیوارای شهر سر بزنم...
. عارفه .
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان