سلام

علی رغم تمام تلاشی که برای لذت بردن از سفر کردم، چندان خوش نگذشت بهم

و می تونم بگم تنها بخش دوست داشتنی ش،اضافه شدن این دوست جدیدمه :)

می تونم خواهش کنم براش اسم پیشنهاد بدین ؟! :)پ.ن:

تو این مدت دوباره یادم اومد که چقدر سخته هم صحبتی با بعضی ها...


پ.ن:

از اکثریت جمع ها و حلقه های زنونه متنفرم...

و باید حواسم باشه تو چنین جمع هایی قرار نگیرم

می خواستم بگم همه شون اما چون با تعمیم دادن مخالفم می گم اکثریت!

امیدوارم روزی با اون اقلیت هم مواجه شم ...