از اواخر آبان بود فک کنم که این جعبه دنبال کنندگان تو پنل بیان اضافی شد.

همون اوایل خیلی از دوستان حس کنجکاوی شون برانگیخته شد که چرا فلان قدر دنبال کننده مخفی دارن و خطاب به اون افراد میگفتن که هدفشون چیه، یسری ها شکایت کردن که اصلا چرا بیان حالت دنبال کردن مخفی رو قرار داده که بتونن استفاده کنن و یسری هام کنجکاوی شون بسیار برانگیخته شده بود ولی ازونجایی که خودشون مخفی بودن نمی تونستن شکایت کنن :)))

خلاصه اینکه من ازون اول 7 تا دنبال کننده مخفی داشتم،باخودم که مرور کردم فک کنم همه شونو می شناختم :))

بعد هی سعی کردم شکایتی نکنم هی نگم چرا...تا اینکه کم کم زیاد شدن و این اواخر شدن 10 تا دنبال کننده مخفی :|

دیگه صدام دراومد :|


اونایی که می خوان مخفی دنبال کنن که هیچی با اونا کاری ندارم،

فقط در همین حد بهشون بگم که:

"این رسمش نیست، خوشحال می شدیم آشنا می شدیم باتون :/"


اما

اونایی که هم من می شناسمشون ،هم خودشون می دونن که من می شناسمشون ،

خودشونو نشون بدن دیگه ;)


بیاید این دنبال کردنتونو یا خصوصی ش کنید یا عمومی :))


نذارید در ملأ عام اسم ببرم D:

:)))


+

یلدا مبارک