ازونجایی که اگه خدا بخواهد اینجانب نیز کنکوری می باشم ،

فقط تفاوت من با سایر کنکوریان این است که

از تاریخ کنکور خود بی خبرم! :|

فلذا اصلا بعید نیست که دو ماه دیگه کنکور مورد نظر بنده باشه! :|

و ازونجایی تر که یک ماه کارهای قبل از عید بر ذمه ی مان بود

و تقریبا دو هفته هم عید بود و مهمون میومد و مهمونی می رفتیم ،

این برنامه ی درس خوندن ما کلا خراب شد ! :|

برای تنظیم دوباره ی برنامه مان و رساندن خودمان به بخش هایی که از برنامه عقب مانده ایم،

مجبور به مقداری ترکِ نت هستیم!

و ایضا ترک کتابهای غیر درسی! :|

امید است که بتوانیم برنامه مان را تنظیم کنیم

که اگر نتوانیم،

می بایست بخش های دیگری از زندگی مان را نیز ترک گوییم ... :(


والسلام على من اتبع الهدى!!!
:D