گفته اند از جام‌ جهانی چشم‌هایت بنویسم!
با خودم فکر کردم برای نوشتن باید چیزی از فوتبال سرم می‌شد مثلا، یا اهل فوتبال هم که نیستم، لااقل این جام جهانی لاکردار را دنبال می‌کردم مثلا، که دست کم بتوانم چندتا تشبیه بزنم تنگ عاشقانه نویسی‌هایم!
ولی من هیچ‌چیز از جام‌جهانی و فوتبال و متعلقاتش سرم نمی‌شود!
تنها همین برایم قدر مسلم است که در جام جهانی چشم‌های تو، من چه اسپانیا باشم، چه پرتغال،چه مراکش، چه ایران، کسی که به مرحله بعد صعود خواهد کرد تو خواهی بود...


پ.ن:

دعوت شدیم و باید دو نفر را دعوت می‌کردیم! خب، دو نفر را دعوت می‌کنیم!
هر دونفری که دلشان خواست بنویسند!