گرد و غبار و دوده ، ننگ به نیرنگ تون :|

آخه از کجا وارد خونه می شید شما؟!

اصلا کی میاید؟!

والا ما، تو بازه زمانی یه ماهه،

یه فصله،

یه ساله،

(روایت داریم حتی یه روزه) هم که تمیز کردیم،

میزان غبارالودگی و دوده روی اشیای داخل خونه، به یک اندازه بود!


واقعا با چه ترفندی،

اینطوری ،

دسته به دسته ،

با نظم و ترتیب ،

وارد می شید

و همه جا نشسته ؟؟؟! :|


پ.ن:

کاش خونه قدرت و توانایی اینو داشت ، نزدیک عید ، خودش به تنهایی پا شه بره تو کوچه خودشو تکون بده ، بیاد ! :|

آرزو که بر جوانان عیب نیست!!!!! :|