امروز بابا در حال مرتب کردن وسیله ها و خرت و پرتاش بود
رفتم سراغش :))
قاطی اونهمه وسیله ، این کتابارو پیدا کردم!

با یک عالمه اصرار ازش گرفتمشون D:
حالا کِی وقت کنم بخونم ... خدا می دونه...! :))
ولی می خونمشون... :)


چمدان-بزرگ علوی-سال چاپ 1357
ورق پاره های زندان-بزرگ علوی-سال چاپ 1357
ابله-داستایوسکی-سال چاپ 1341
شلوار های وصله دار-رسول پرویزی-سال چاپ 1335

+
این ذره بین کوچولو رو هم ببینید :خیلی با نمکه ^__^