امروز رفتم دانشگاه !

خیلی آباد شده بود!!! اول وارد شدم نشناختم :|

فک کنم ما دلیل ویرانی ش بودیم :|


هدیه رو دیدم :)

بچه ها رو دیدم :)

یکم باهم گپ زدیم...

خوب بود ...


نشد که باهاشون باشم...حیف...

نشد که با هدیه باشم...نشد...


پ.ن:

دانشگاه من ازین دانشگاه روزانه ها (به قول بعضی از دوستان :خفن ها :D ،من معمولا ازین کلمه استفاده نمی کنم) نیست :)

لطفا سوال نفرمایید :)