دیدید بعضیا یه ترکیبی رو جا به جا می گن ، بعد بهشون که می گی جا به جا گفتی!

جوابشون اینه که : چه فرقی داره ، حسن کچل یا کچل حسن!

خب این خودش ایراد دستوری داره!

کچل صفته، حسن موصوف!

باید اول موصوف بیاد بعد صفت!

پس کچل حسن غلطه!

چرا بعضیا نمی خوان قبول کنن؟! :|