چون ذره ای دلم شده از بس ندیدمت

چیزی شبیه دانه ی هل، بلکه ریز تر...


"محمد عابدینی"


+

دلتنگی درده 

حالا اگه این دلتنگی واسه کسی باشه که بهش دسترسی نداری خیلی درده

ازون دردتر ، اینه که واسه روزایی باشه که دیگه نداری شون...

و خیلی دردتر ازون ، اینه که اون شخص هم توی همون روزا باقی مونده باشه...+ببخشید شب عیده و گفتن اینا شاید تاثیری تو حالم نداشته باشه ولی خب...منو ببخشید ...