سخته...

خیلی سخته دل کندن از دوست داشتنی هات...

خیلی...


اما

چاره چیه وقتی گاهی مجبوری...

:(

. عارفه . ۱ خوشم اومد :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان