سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین بود

آمدی، سر به هوا، چشم به راهم کردی...


"پانته آ صفایی بروجنی"


پ.ن:

دوستان درخواست پست کردن ، منم چیزی در چنته نداشتم ، شعر گذاشتم :))