اکنون که این پست رو می خونید احتمالا اگر زنده باشم ایشالا ! در سفری اجباری دوسه روزه به سر می برم !

با اینکه نیاز مبرمی به سفر در وجودم حس می کردم اما دوست تر می داشتم طور دیگه ای به سفر برم نه اینطور!

ولی خب حالا که رفتم می خوام سعی کنم خوش بگذره...

مراقب خودتون باشید :)