آدما یه درد گفتنی دارن ،

بی نهایت درد نگفتنی ،

وقتایی که برا درد گفتنی شون حالشون خراب می شه که مشخصه و اونوقت شاید حتی درد دل هم بکنن

اما وقتایی که برا دردهای نگفتنی شون حالشون خراب می شه ،

دوتا حالت پیش میاد :

یا وقتی ازشون می پرسی دلیلشو اون درد گفتنیه رو می گن که دست از سرشون برداری

یا هیچیِ هیچی نمی گن ،

می شن عین دیوار !

سکـــــــــوت !