جناب آقای شادمهر تو یکی از آهنگاشون می فرماین:
"هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت"
بعد یه قسمت دیگه می فرماین:
"بیا و معذرت بخواه از جشنی که خراب شد
از اون که واسه انتقامم از تو انتخاب شد"
:|
یا حتی یه قسمت دیگه می فرماین:
می خواستم نبخشمتاااا ولی یکی ازت تعریف کرد!

خب اینا الان ضد و نقیض نیست؟!
تصمیم بخشیدن یا نبخشیدن ایشون بستگی داشت به تعریف همونا که سرشو شلوغ کرده بودن بعد میگه اثر نذاشت! :|
بعد تازه یکی رو هم انتخاب کرده بوده برای انتقام گرفتن از مخاطب مورد نظر
بعد تازه بهش می گه بیا و معذرت هم بخواه ازش!
بعد می گه هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت !
دیگه اثر ازین بیشتر؟!
می خواسته انتقام بگیره ازش!
می خواسته هم نبخشدش!
بعد می گه بیا عذر خواهی هم بکن!
بعد در کمال پررویی میگه
اصلا نترس من طرافدار تو ام

اصلا هم نگران نباش هیچی رو قلب من اثر نذاشت! :|