عباس (ع)

پسر حیدری و خوب همه می دانند

دل به دریا زدن از دست تو بر می آید...


"محمد شریف"

. عارفه . ۰ خوشم اومد :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان