عنوان مهمه?!

یه تیکه از موهای کوتاهمو قیچی کردم

پوستای بغل انگشتامو کندم

نشستم ناخونامو لاک زدم و وقتی خشک شد دونه به دونه شونو با همون ناخونا تراشیدم و پاک کردم

پوستای لبمم کندم

تو این بی قلم مویی دوتا قلم موی دیگه رو هم از وسط شکستم

همه این کارا رو کردم که اشکام سرازیر نشه...ولی...شد...

. عارفه . ۲۵ خوشم اومد :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان