قبلا فک می کردم که نباید درمورد کسی قضاوت کرد و نباید برچسب زد به آدما

چون

ما هیچوقت جای هیچکس نبودیم،

حتی یه روز از روزای اون فرد رو نگذروندیم،

اتفاقاتی که اون داشته رو ندیدیم و تجربه نکردیم،

پس آدما رو فقط به عنوان یک همنوع و انسان باید دید!

اما الان می گم

به هیچ وجه نباید آدما رو قضاوت کرد

حتی زمانی که فک می کنیم ،همه ی روزهای زندگی ش رو در کنارش گذروندیم،

حتی زمانی که فک می کنیم تو تمام اتفاقات زندگی ش بودیم!

درست نیست

قضاوت هیچوقت درست نیست.

ما هیچوقت اون فرد نبودیم...از نگاه اون دنیا رو ندیدم...

پس نه قضاوت کنیم ونه برچسب بزنیم لطفا..


پ.ن:

قبول کنیم دردای هرکس برای خودش عظیمه و دردناک...

هی سعی نکنیم که اثبات کنیم فقط و فقط ما سختی داشتیم!