نه برفی

نه ابری

نه بارانی

و نه حتی

آفتابی و صاف ، همراه با نسیم ملایم...

من

تنها هوای تو را دارم...


ع.غ


*عنوان :به پیشنهاد آقا رامین

با تشکر از تمام کسانی که مرا در نوشتن عنوان یاری نمودند :)))