جدیدا خیلی باب شده هر کسی که نظرش با نظر ما همخونی نداشته باشه رو یه برچسب بی شعور می زنیم بهش و بعد علنی یا در خفا جملات بزرگان و فیلسوفان و نویسندگان رو در مورد بی شعوری و بی شعوران و احمقان هم مرور می کنیم و در انتها فکر می کنیم آسمون دهن باز کرده و ما از توش افتادیم پایین و افسوس می خوریم که ای وای ما داریم قاطی اینهمه بی شعور حروم می شیم!!!!