-کبوتره چه قدر شکمش بزرگه! حامله ست؟!

+ o_O

-چیه؟!

+آیا کبوتر پستانداره؟آیا بدنش از مو تشکیل شده؟آیا بچه می زاید؟ آیا پرندگان تخمگذار نبودند؟! :|

-(به افق خیره شده و در فکر فرو می رود)