+می‌شه کولرو خاموش کنی؟
_سردته؟!
+نه. می‌خوام ببینم نمره‌هام اومده یا نه!
_ :| :| :|


پ.ن: + منم
پ.ن: فشار برق ضعیف شده.