- راستی بعدا یادم بنداز پولِ اون پفک و تخمه و آلوچه ها رو حساب کنم باهات!

+ نه بابا این حرفا چیه ، باهم می خوریمشون دیگه! D:

- نه دیگه! اونا رو برا خودم خریدم! D:

+ :| :|پ.ن:ینی انقدر ما خوبیم!!!! اصلا اهل تعارف نیستیم! :|

:)))))


اون که + ست منم!