همانا طولانی ترین راه ها راه ایستگاه مترو "اکباتان-ارم سبز" تا خروج از ایستگاه می باشد! :|

چه خبره آخه!!!

باید یه تاکسی می ذاشتن از قطار که پیاده می شیم آدمو تا در بیرون مترو می رسوند! :|


والبته شایان ذکر است ، ترسناک ترین بخش آن راهروی تونلی شکل آن می باشد!


+

فک کنم من فوبیای اون شکل راه هارو دارم!

ازینا که حالت تونلی (به عبارتی ،نیم استوانه) دارن!

وقتی از تو این راه ها عبور می کنم دچار تنگی نفس و اضطراب می شم :(


++

چه خوب که گیت های خروجی خیلی از ایستگاه های مترو رو برداشتن!

ینی یکی دیگه از ترسای من رد شدن از گیت خروج مترو بود!