من جزو اون دسته بچه مثبتایی بودم که تا 9،10 سالگی فقط تو حیاط خودمون فشفشه روشن می کردم :| :))
بعد تر یکم می رفتم بیرون یه کنج پیدا می کردم آتیش وسط کوچه رو تماشا می کردم و با هر تـــــــــــق یه جهشی داشتم :|
بعد تر ازون مثلا سه سال پیش یهــــو با جرئت شدم ، رفتم یه بسته سیگارت خریدم !!!
حالا بماند که نصف بیشتر سیگارتا اصلا نترکید :|
ولی کلا صدای بدی داشت خودمم بعدا پشیمون شدم :| :))
بعدش کلا چارشنبه سوری کار خاصی نمی کردم...
بعد امسال همینجوری یهویی اینو خریدم :))
منور هستن،
 گویا صدا ندارن فقط تصویر دارن :))
من برم اینو بزنم بیام :)))