من نمی دونم چرا خانوما تعریف "صف" رو متوجه نشدن :|

می ری نونوایی ،

آقایون درست پشت سر هم وایسادن !

خانوما یکی رفته اونور وایساده با اون یکی حرف می زنه ولی جلوی منه :|

چار پنج تاشونم گوله شدن دور هم که بگن عروس کی کی خانوم طلاق گرفته ، دختر کی کی خانوم شوهر کرده :|

نمی فهمی هم کدوم صفش جلو تره کدوم صفش عقب تره ! همینجوری گوله شدن دور هم ، تازه سه چار تام اون وسطا صف گذاشتن ولی خودشون نیستن! :|

خب درست وایسید تو صف دیگه ! عه! :|


پ.ن:

معلومه دیگه هنوز دارم کارای مامانو انجام می دم :/

بیچاره مامان :|