1.

نمایشگاه انفرادی نقاشی پوریا نهایی

با عنوان : "مروری بر پرتره نگاره ها"


نمایشگاه گروهی نقاشی2 تا 8 بهمن ماه 94

گالری خانه هنرمندان

بازدید همه روزه 13 تا 20

نشانی: خیابان طالقانی- خیابان موسوی(فرصت)شمالی-پارک هنرمندان-خانه هنرمندان


 ****************************************************************

2.

نمایشگاه انفرادی نقاشی مجتبی تاجیک

با عنوان: "ممهور"


25دی ماه تا 23 بهمن ماه 94

گالری اثر

بازدید: یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 و جمعه ها 16تا 20

(گالری شنبه ها تعطیل است)

نشانی:خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 16