قبول شدم ،قبول شدم!
روزانه قبول شدم ^_^
خدارو شکر... یه عالمه شکر... :)


+
اشوریام پوسید...خراب شد... :(
من خیلی براش تلاش کردم بی مسوولیت نبودم و نیستم
من فقط بی تجربه و ناشی بودم تو گل و گیاه کاری...
و همین بی تجربگی سبب شد که اولین گل انتخابی م اشوریا باشه که البته گل سختی هم بود...
دارم به گلا و دوستای خوب و راحتتری فک می کنم ...
با اینکه گل اولم رفت ولی از وقتی گل دارم و بهشون می رسم حال بهتری دارم...
گلارو دوست دارم و براشون کم نمی ذارم...
و با تحقیق و تجربه های بیشتر تلاشم رو می کنم که ازین به بعد هیچکدوم از گلام خراب نشن... :)